Onze Visie

Onze visie is om mensen en organisaties in staat te stellen concurrerender te werk te kunnen gaan, door talent te vinden, te binden en te boeien.

We plaatsen innovatie en relaties centraal in alles wat we doen.

Grafton streeft ernaar om de nummer 1 in Europe te zijn op het gebied van arbeidsbemiddeling en talentmanagement.

Onze waarden

Zorg: We besteden de grootste zorg en trots aan wat we doen en zijn van mening dat ons werk altijd zo goed mogelijk moet worden uitgevoerd om waarde te creëren voor kandidaten & klanten en door eenvoudige en duidelijke oplossingen te bieden voor complexe vraagstukken.

Passie: We zijn gepassioneerd over het werk dat we doen en een ieder van ons is toegewijd om ervoor te zorgen dat aan de behoeften, ambities en doelstellingen van onze collega's, kandidaten en klanten wordt voldaan.

Continu leren en innoveren: In een snel veranderende wereld worden we constant gedreven door nieuwsgierigheid. We hebben een oprechte wens om te leren en tegelijkertijd onze professionele en persoonlijke kennis te delen. Zo streven wij ernaar om de groei en evolutie van onze organisatie en belanghebbenden te ondersteunen.

Samenwerken: Wij geloven dat werken als een team, het koesteren van een cultuur van samenwerking, ongeacht de rollen, de manier is om onze uitdagende doelstellingen te bereiken en van ons werk te genieten.

Duurzaamheid: We groeien en ontwikkelen als organisatie. Daarom waarderen en houden we altijd rekening met onze menselijke, financiële en ecologische hulpbronnen en met toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid: We respecteren mensenrechten en diversiteit; we ondersteunen alle wetgeving die meer bescherming biedt aan werknemers en een actieve rol speelt bij het wegnemen van corruptie en elke vorm van misbruik of illegaal gedrag.